Kaj je reprezentativni vzorec?

To je ključni dejavnik pri znanstvenih raziskavah

Reprezentativni vzorec je skupina, ki tesno ustreza značilnostim svojega prebivalstva kot celote. Z drugimi besedami, vzorec je precej natančen odraz populacije, iz katerega se vzame vzorec .

Zakaj je to pomembno? Kakšen vpliv ima reprezentativni vzorec na raziskave? Poglejmo si še nekaj ključnih razlogov, zakaj znanstveniki v svoji raziskavi uporabljajo to pomembno tehniko.

Zakaj uporabiti reprezentativni vzorec?

Pri zbiranju podatkov za psihološke študije raziskovalci redko zbirajo podatke od vsakega posameznega člana določene populacije. Obstajajo primeri, kjer je pomembno zbirati podatke od vseh članov prebivalstva (popis ZDA je en primer).

Čeprav se lahko zdi precej enostavno, je lahko pridobitev resnično reprezentativnega vzorca precej izziv in zahteva veliko časa in truda. Ena od prvih vprašanj, s katerimi se soočajo raziskovalci, je pridobiti manjši vzorec udeležencev, ki resnično odraža, kaj se dogaja v večji populaciji.

Večji je vzorec, bolj verjetno bo natančno odražal, kaj obstaja v populaciji. Predstavljajte si, na primer, da ste poskušali ustvariti vzorec, ki natančno predstavlja celotno prebivalstvo Združenih držav. Če je vaš vzorec premajhen, ne boste mogli zastopati raznolikih prisotnih oseb.

Da bi dobili resnično reprezentativen vzorec, boste morda morali zbirati podatke iz precej velikega števila posameznikov.

Kako se pridobijo predstavniški vzorci?

V psihologiji je reprezentativen vzorec izbrani segment skupine, ki natančno spremlja celotno populacijo glede na ključne spremenljivke, ki se pregledujejo.

Torej bi se vaš vzorec razlikoval glede na to, kaj je vaša tema raziskav ali zanimanje prebivalstva.

Na primer, če je približno polovica celotne populacije, ki je v interesu žensk, mora biti vzorec približno 50 odstotkov žensk, da bi bil reprezentativen.

Naključno vzorčenje se pogosto uporablja za pridobitev reprezentativnega vzorca iz večje skupine. To vključuje naključno izbiro, kdo bo v vzorcu. Vsak član prebivalstva stoji in ima enako možnost, da jo izberejo.

Primeri reprezentativnih vzorcev

Predstavljajte si, da raziskovalci želijo pogledati razlike v barvi oči v Združenih državah. Za pridobitev reprezentativnega vzorca si morajo ogledati, v kakšnem odstotku državljanov ZDA delijo določene lastnosti, kot so etnično ozadje in spol, ter zagotoviti, da njihov vzorec natančno odraža te številke.

Zakaj so reprezentativni vzorci tako pomembni pri raziskavah na področju zdravja?

Predstavljajte si, če bi znanstveniki želeli preučiti razširjenost določene bolezni v celotnem prebivalstvu. Če bi se zanašali na nereprezentativni vzorec, bi lahko prišli do zaključkov, ki ne natančno odražajo dejanskega dogajanja na svetu. Na koncu bi to lahko vplivalo na to, koliko nadaljnjih raziskav je namenjenih preučevanju te bolezni, in koliko sredstev bi bilo na voljo za dodatne raziskave preprečevanja in zdravljenja.

> Viri:

Coon, D. in Mitterer, JO (2010). Uvod v psihologijo: prehodi na misel in vedenje s konceptnimi zemljevidi. Belmont, CA: Wadsworth; 2010.

ZDA Census Bureau. Kratka dejstva: Združene države; 2015.